Настройки

За да можете да изтеглите от получения адрес избрани от вас игри, мелодии или игри, трябва да имате правилни настройки на вашия телефон!

M-TEL
WAP настройки за GPRS на М-Тел
APN: wap-gprs.mtel.bg
IP адрес / Порт: 213.226.6.66 / 9201
HTTP Proxy / Порт *: 213.226.6.65 / 8080
Потребителско име: Не се въвежда
Парола: Не се въвежда
Начална страница: http://wap.mtel.net
WAP настройки за CSD на М-Тел
Номер за достъп: +359 88 1000
IP адрес / Порт: 213.226.6.66 / 9201
HTTP Proxy / Порт *: 213.226.6.65 / 8080
Тип на връзката: ISDN или Analog
Потребителско име: Не се въвежда
Парола: Не се въвежда
Начална страница: http://wap.mtel.net
* За телефони с HTTP Proxy

За повече информация за настройки на М-Тел виж ТУК!

GLOBUL
WAP настройки за GPRS канал за данни на Глобул
APN: internet.globul.bg
IP адрес / Порт: 192.168.88.11 / 9200 или 9201
HTTP Proxy / Порт *: 192.168.88.11 / 8004
Потребителско име: globul
Парола: Не се въвежда
Начална страница: http://wap.globul.bg
WAP настройки за CSD на Глобул
Номер за достъп: +359 89 1000
IP адрес / Порт: 192.168.88.11 / 9200 или 9201
HTTP Proxy / Порт *: 192.168.88.11 / 8004
Тип на връзката: ISDN или Analog
Потребителско име: globul
Парола: Не се въвежда
Начална страница: http://wap.globul.bg
* За телефони с HTTP Proxy

За повече информация за настройки на Глобул виж ТУК!